اخبار و مقاله ها

نور طبیعی در محیط کاری
17 مرداد 1400
به دلیل شکل و فرم خاص سقف سوله های صنعتی یکی از راه های افزایش نور سوله ه کارخانه ها استفاده از نورگیر خورشیدی می باشد.
11 مرداد 1400
نورگیر آینه ای یا آینه خورشیدی جهت انتقال نور خورشید به داخل ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد
سقف شیشه ای ثابت
8 اردیبهشت 1399
سقف شیشه ای ساختمان با کارایی بیشتر و نوردهی بیشتر در ساختمان های بلند
سقف سوله شفاف
10 دی 1398
ورق پلی ویو روشنایی محیط های صنعتی را با استفاده از نور طبیعی، کاملا تامین مینماید. نورگیر سقف سوله ها توسط این روش مصرف انرژی را کاهش میدهد