سقف شیشه لمینت

سقف شیشه ای دو جداره لمینت تکینو لایت با انتقال حرارت پایین

سقف شیشه تکینو لایت برای نورگیر های با تعدا سقف کم مناسب می باشد. در فصول گرم انتقال حرارت پوشش سقف بسیار مهم می باشد.

نور خورشید

انرژی خورشید را می توان به طیف ماورا بنفش، مرئی و مادون قرمز تقسیم نمود. مشخصات این طیف ها به شرح زیر است :

  • ماورا بنفش (UV) : طول موج 380 – 280 نانومتر باعث رنگ پریدگی اثاث منزل می شود
  • مرئی (VT) : طول موج 780 – 380 نانومتر نور مرئی
  • مادون قرمز (IR) : طول موج 2500 – 780 نانومتر که  بصورت گرما احساس می کنیم

    بهترین شیشه، با توجه به نوع کاربری، کمترین عبور  اشعه ماورا بنفش،  عبور نور مناسب مرئی و اشعه مادون قرمز را باید دارا باشد.

انرژی عبوری Direct Energy Transmittance-DET

بخشی از انرژی خورشید است  که مستقیما از شیشه عبور می کند.

ضریب انتقال حرارت – U-Value 

میزان عبور گرما از یک سازه مشخص به طریق رسانش را با اصطلاح U-Value  بیان می دارند.این شاخص نمایانگرمیزان عایق بودن شیشه است. U-Value  برحسب واحد  W/m²*K°  محاسبه می شود. هر قدر میزان آن کمتر باشد مقدار گرمای کمتری از پنجره عبور می کند.

U-Value سقف شیشه

U-Value سقف شیشه

مزایای استفاده از سقف شیشه

  • سقف شیشه تکینو لایت با U-Value حدودا 1.5
  • در نتیجه انتقال حرارت پایین
  • کاهنده شدت صدا
  • کاملا شفاف و سوپر کلییر
  • قیمت مناسب
  • عدم محدودیت در ابعاد و نوع سقف

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای