نور خورشید – نکات مهم در انتخاب نورگیر1

نور خورشید و اصطلاحات مهم در انتخاب بهتر نورگیر بر اساس شرایط یک ساختمان

در ادامه با ما همراه باشید تا فاکتور های مهم انتخاب نوع نورگیر را به شما اطلاع بدیم تا نور خورشید به داخل نورگیر شما هدایت شود.

نور آفتاب و انرژی خورشید را می توان به طیف ماورا بنفش، مرئی و مادون قرمز تقسیم نمود. مشخصات این طیف ها به شرح زیر است :

  • ماورا بنفش (UV) : طول موج 380 – 280 نانومتر باعث رنگ پریدگی اثاث منزل می شود
  • مرئی (VT) : طول موج 780 – 380 نانومتر نور مرئی
  • مادون قرمز (IR) : طول موج 2500 – 780 نانومتر که  بصورت گرما احساس می کنیم

    بهترین پوشش سقف حیاط خلوت، با توجه به نوع کاربری، کمترین عبور  اشعه ماورا بنفش،  عبور نور مناسب مرئی و اشعه مادون قرمز را باید دارا باشد.

انرژی عبوری Direct Energy Transmittance-DET

بخشی از انرژی خورشید است  که مستقیما از سقف شیشه ای یا حبابی عبور می کند .

نور طبیعی در محیط کاری

نور طبیعی

نورخورشید – بازتابش انرژی – Energy Reflection-ER

بخشی از انرژی خورشید است که توسط پوشش سقف به سمت بیرون منعکس می شود.

 جذب انرژی- Energy Absorption-EA

بخشی از انرژی خورشید است که توسط پوشش سقف جذب می شود.

انرژی که توسط پوشش سقف جذب شده (EA) مجددا به صورت انرژی گرمایی تبدیل شده و بخشی از آن به داخل  EAin و بخشی از آن به بیرون EA out تابیده می شود.

انرژی تابشی خورشید

مجموع سه  انرژی فوق معادل با کل انرژی خورشیدی است که به پوشش سقف تابیده می شود.

EA + ER + DET

فاکتور خورشیدی – (SF( Solar Factor

نسبت انرژی تابشی خورشید راکه از طریق پوشش سقف وارد فضای داخل می شود به کل انرژی تابیده شده بر سطح همان پوشش سقف، فاکتور خورشیدی گویند.

ضریب سایه روشن – SC-Shading Coefficient

 نسبت فاکتور خورشیدی( SF )  هر نوع پوشش سقف را به فاکتور خورشیدی ( SF ) یک شیشه تک جداره ساده با ضخامت 3 میلیمتر تحت شرایط یکسان، ضریب سایه روشن گویند . این نسبت بدون دیمانسیون است و بین 0 و 1 متغیر می باشد. هرقدر این ضریب کوچکتر باشد پوشش سقف قدرت بیشتری در جلوگیری از ورود گرمای خورشید به داخل دارد.

انتقال گرما

انتقال گرما در محیط اطراف ما مدام صورت می پذیرد. همواره گرما از جسم گرمتر به سمت جسم سردتر انتقال می یابد. گرما از میان بعضی مواد بهتر از سایر مواد منتقل می شود. انتقال گرما به سه طریق زیر انجام می گیرد:

  • رسانش
  • همرفت
  • تشعشع

رسانش – Conduction

در صورت گرم کردن یک جسم، گرما از یک مولکول به مولکول همجوار انتقال می یابد. هر قدر جسم دارای خاصیت انتقال گرمای بهتری باشد گرما سریعتر منتقل می شود. به عنوان مثال این پدیده را به هنگام حرارت دادن یک طرف یک میله آهنی می توان مشاهده نمود.

همرفت – Convection 

هنگامی که یک گاز یا مایع گرم می شود، منبسط شده و به سمت بالا می رود. بالعکس چنانچه گاز یا مایعی سرد شود متراکم شده و به سمت پایین می آید. بدین ترتیب به عنوان مثال در اتاقی که به واسطه بخاری گرم می شود، هوای گرم بالا. و هوای سرد پایین قرار میگیرد. و جریان همرفتی یا چرخشی بین این دو توده هوا باعث انتقال گرما می شود.

تشعشع – Radiation

وقتی امواج الکترو مغناطیس در فضا حرکت می کنند به آن تشعشع گویند. در صورتی که این امواج به جسمی برخورد کنند گرما را به آن منتقل می نمایند. به عنوان مثال خورشید زمین را به واسطه امواج الکترو مغناطیس گرم می کند.

ضریب انتقال حرارت – U-Value 

میزان عبور گرما از یک سازه مشخص به طریق رسانش را با اصطلاح U-Value  بیان می دارند.این شاخص نمایانگرمیزان عایق بودن پوشش سقف است. U-Value  برحسب واحد  W/m²*K°  محاسبه می شود. هر قدر میزان آن کمتر باشد مقدار گرمای کمتری از پوشش سقف عبور می کند.

ضریب کسب حرارت خورشیدی – Solar Heat Gain Coefficient-SHGC

بخشی از انرژی تابشی  خورشید است که بصورت گرما داخل ساختمان می شود. توضیح این که این انرژی شامل انرژی گرمایی عبوری نور خورشید از پوشش سقف و انرژی جذب شده توسط نورگیر می باشد. این شاخص بدون دیمانسیون می باشد. بین 0 و 1 متغیر است. هر قدر کوچکتر باشد پوشش سقف مقاومت بهتری در مقابل عبور گرما دارد.

مشاوره با تکینو لایت برای انتخاب نورگیر مناسب

تیم تکینو لایت به صورت کاملا حرفه ای بر اساس نیاز شما نوع نورگیر شما را انتخاب میکنند. برای خرید و انتخاب نورگیر مناسب لطفا با ما در تماس باشیند.

سیستم تکینو لایت برای انتقال نور خورشید

سیستم تکینو لایت برای انتقال نور خورشید

مزایای استفاده از نورگیر تکینو لایت

  • افزایش نور طبیعی
  • سلامت روحی استفاده از نورآفتاب
  • سلامت جسمی
  • قیمت مناسب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای