پروژه کامرانیه

چهار دستگاه نورگیر خورشیدی پرو

مروری بر پروژه

پروژه کامرانیه دارای 7 سقف در شهر تهران واقع شده است. با توجه به دوبلکس بودن طبقه همکف، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود 12 متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع پرو در نظر گرفته شد. همچنین در طبقه همکف قسمت پذیرایی و در طبقه فوقانی آن اتاق ها از این نورگیر نور می گیرند. 

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر تهران - کامرانیه جنوبی

تعداد پنجره

در هر طبقه چهار پنجره
نمونه کار نورگیر کامرانیه
نمونه کار نورگیر کامرانیه
نمونه کار نورگیر کامرانیه

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط