پروژه کامرانیه شمالی

یک دستگاه نورگیر خورشیدی اقتصادی

مروری بر پروژه

پروژه  بازسازی کامراینه شمالی دارای 10 سقف در شهر تهران واقع شده است. با توجه به تعداد زیاد طبقات، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود 18 متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع اقتصادی در نظر گرفته شد. همچنین دو پنجره از این نورگیر نور می گرفتند که هر دو پنجره در پذیرایی باز می شدند و پس از بازسازی قدی در نظر گرفته شدند. 

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر تهران - کامرانیه شمالی - برج باران

تعداد پنجره

در هر طبقه دو پنجره
لوگو تکینولایت
نمونه کار کامرانیه شمالی
نمونه کار نورگیر کامرانیه شمالی

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط