پروژه ولنجک

شش دستگاه نورگیر خورشیدی اقتصادی

مروری بر پروژه

پروژه ولنجک دارای 7 سقف در شهر تهران واقع شده است. با توجه به  تعداد زیاد طبقات، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود دوازده متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع اقتصادی در نظر گرفته شد. همچنین دو پنجره از این نورگیر نور می گرفتند که یکی از پنجره ها قدی در نظر گرفته شده بود.

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر تهران - خیابان محمودیه

تعداد پنجره

در هر طبقه دو پنجره
نمونه کار نورگیر ولنجک
نمونه کار نورگیر ولنجک
نمونه کار نورگیر ولنجک

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط