پروژه زعفرانیه

دو دستگاه نورگیر خورشیدی پرو

مروری بر پروژه

پروژه زعفرانیه دارای 6 سقف در شهر تهران واقع شده است. با توجه به قرارگیری نورگیر در قسمت شمال ساختمان، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود 12 متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع پرو در نظر گرفته شد. همچنین سه پنجره از این نورگیر نور می گرفتند که یکی از پنجره ها قدی در نظر گرفته شده بود. همچنین یکی از دستگاه ها برای انتقال نور طبیعی به دیوار سبز کار شده در دیواره شمالی نورگیر در نظر گرفته شده است.

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر تهران - منطقه زعفرانیه - خیابان برزو

تعداد پنجره

در هر طبقه سه پنجره
لوگو تکینولایت
نمونه کار نورگیر زعفرانیه
نمونه کار نورگیر زعفرانیه

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط