نور خوب چیست؟

شاخصه های یک نور مناسب را میتوان به 4 دسته تقسیم نمود.
شاخصه های یک نور مناسب را میتوان به 4 دسته تقسیم نمود. 

1- اندازه جسم:

هر چه جزییات مربوط به جسم، کوچکتر باشد، دیدن آن مشکل تر خواهد بود.

2- کنتراست:

هر چه اختلاف روشنایی جسم با محیط اطراف کمتر باشد، تشخیص جسم دشوارتر خواهد بود.

3- میزان روشنایی:

میزان روشنایی منعکس یا ساطع شده از جسم در کیفیت دید موثر است.

4- مدت زمان مشاهده:

هر چه مشاهده یک جسم در زمان طولانی تری انجام گیرد، جسم بهتر دیده میشود.

به طور کلی میتوان گفت روشنایی رضایت بخش دارای ویژگی های زیر است.

  • نور از نظر توزیع فرکانس ها مطلوب است
  • درخشندگی سطوح طوری است که سبب خیرگی نمیشود
  • سایه های مزاحم وجود ندارند
  • نور کافی است

در نگاه دقیق تر می توان مشخصات یک نور خوب را در هرم زیر مشاهده کرد.

نور مناسب

نور مناسب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای