سوالات قبل از خرید نورگیر هوشمند خورشیدی

نورگیر هوشمند تهران

دستگاهی هوشمند که در طول روز با خورشید حرکت کرده و نور خورشید را به طبقات پایین منتقل می کند

1- ساختمان های در حال ساخت

این سیستم قبل از اجرای پوشش سقف نورگیر با اجرای دو قوطی آهنی که به ارتفاع یک متر از سطج پشت بام بالا آمده و فاصله ی آن دو قوطی سی سانتی متر است قابل اجرا می باشد و دستگاه روی این دو قوطی قرار گرفته و پس از آن سقف نورگیر با شیشه یا پلی کربنات پوشیده خواهد شد

2- ساختمان های ساخته شده

در این ساختمان ها یک باکس مطابق با تصویر کنار روی سقف نورگیر اجرا می شود و دستگاه در داخل باکس قرار می گیرد.

قیمت دستگاه برای ساختمان های ساخته شده یا در حال ساخت یکسان می باشد و هزینه باکس یا قوطی های آهنی با کارفرما می باشد

یک سال گارانتی تمامی اجزا الکترونیک و مکانیک

دو هفته پس از خرید دستگاه 

در هر پروژه تعداد دستگاه مورد نیاز متفاوت خواهد بود

بعنوان مثال در اغلب پروژه های نصب شده یک دستگاه میتواند حتی شش طبقه را روشن کند (برای دیدن کلیپ این پروژه در اینستاگرام روی لینک زیر کلیک کنید).

روی لینک کلیک کنید

ولی در برخی از پروژه ها که معمولا ابعاد نورگیر آن ها بزرگ می باشد و تعداد پنجره ها در هر طبقه زیاد باشد باید تیم تکینولایت بصورت دقیق تری پروژه را بررسی کند و راه حل و تعداد دستگاه مورد نیاز را بگوید

بعنوان مثال در برخی از پروژه ها و بخصوص پروژ ه های در حال ساخت انتخاب متریال یا نوع پوشش سقف نورگیر میتواند نور طبقات را تا 50 درصد افزایش دهد