آلودگی نوری چیست؟1

تعریف علمی آلودگی نوری عبارت است از نور مصنوعی که در زمان نا مناسب از استاندارد خود خارج شده و با کیفیت نامطلوب، محیط زیست و آسمان شب را آزار داده و آلوده می سازند

تعریف علمی آلودگی نوری عبارت است از نور مصنوعی که در زمان نا مناسب از استاندارد خود خارج شده و با کیفیت نامطلوب، محیط زیست و آسمان شب را آزار داده و آلوده می سازند. 

در این تعریف از سه واژه زمان، مکان و کیفیت ار اهمیت خاصی برخوردار است که بیشتر درباره آن صحبت میکنیم.

زمان نامناسب:

ممکن است در ساعاتی از روز از نور مصنوعی استفاده شود که نیازی به آن نیست. این حالت میتواند در زمانی رخ دهد که نور خورشید به حد کافی فضای داخل را روشن میکند. اما از روی عادتی استباه، روشنایی داخل با نور های مصنوعی افزایش می یابند. نمونه ی دیگر در راهرو ها و پارکینگ ها یی هستند که ممکن است ساعت ها در آنجا ترددی وجود نداشته اما چندین چراغ به طور دایم روشن باشد.

توجه داشته باشید که صحبت از روشنایی در زمانی شکل میگیرد که منابع طبیعی روشنایی مانند خورشید، یا وجود ندارند و یا فضای مورد نظرمان را به حد کافی روشن نمیسازند، بنابرین اگر نور روز تامین کننده روشنایی مطلوب است اما از نور لامپ ها در کنار آن استفاده میشود، با مصداق واضحی از مان نامناسب روبرو هستیم.

مکان نامناسب:

در دنیای امروز که انرژی از ارزش خاصی برخوردار است، محاسبات دقیقی برای مصرف بهینه از انواع انرژی از جمله نیروی برق انجام میگیرد. در خصوص استفاده از منابع روشنایی مصنوعی در منازل، مکان های عمومی، کارگاه ها، بیمارستان ها، رستوران ها و … نیز استاندارد هایی تعریف شده که سلامتی انسان به ویژه بینایی، مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به نوع و کاربرد هر مکان، استاندارد هایی برای آن تعریف شده که در نظر نگرفتن این استاندارد ها و استفاده سلیقه ای تولید آلودگی نوری میکند. در واقع با چنین نگرشی که چه مقدار نور برای چه فعالیتی و در کجا مناسب است، هم میتوان انرژی را درست و بهینه مصرف کرد و هم به سلامت خود آسب نرساند.

استاندارد ها:

  • اتاق خواب: 100 لوکس
  • کلاس درس: 500 لوکس
  • اتاق نقشه کشی: 1000 لوکس

پس با استفاده کم یا بیش از میزان نور لازم، در هر مکان تولید آلودگی نوری کرده ایم. 

کیفیت نامطلوب:

در مهندسی روشنایی کیفیت نور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همانگونه که مکان و زمان در استفاده از نور تعیین کندده است. کیفیت نور نیز از نطر پزشکی و سلامت انسان مورد توجه میباشد. 

امروزه، توجه به طراحی نورپردازی در کنار مهندسی روشنایی از اهمیت خاصی برخوردار است. با مرور زمان لزوم توجه به این مقوله در زندگی شهری، در کنار دیگر المان های معماری و ختی مبلمان شهری، ضروری و با اهمیت جلوه مینماید. هر چه علم طراحی نورپردازی، تقریبا سلیقه ای بوده و تا حدودی توانسته فرمول ها و محاسبات مهندسی را نادیده بگیرد. اما تلاش متخصصان برای تعریف زیبایی در این عرصه و توجه به علوم روانشناسی و رفتار شناسی اجتماعی که حاصل آن برقراری آرامش در محسط های گوناگون است، اهمیت آن را در این روزگار اثبات میکند. 

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای