پروژه کاملیا

14 عدد دستگاه نورگیر خورشیدی اقتصادی

مروری بر پروژه

پروژه کاملیا دارای 7 سقف در شهر  تهران واقع شده است. این پروزه 14 عدد نورگیر دارد، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود دوازده متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع اقتصادی در نظر گرفته شد. 

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر تهران - اشرفی اصفهانی - خیابان صبح دوست

تعداد پنجره

در هر طبقه چهار پنجره
نمونه کار نورگیر کاملیا
نمونه کار نورگیر کاملیا
نمونه کار نورگیر کاملیا

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط